Utilizarea bibliotecii

Regulamentul de utilizare al serviciilor de bibliotecă

Biblioteca Municipală Gheorgheni, ca instituție publică, cuprinde colecțiile care oferă cărți și informații pentru cultură, învățare, petrecerea timpului liber, pentru toate categoriile sociale- indiferent de vârstă, cultură, naționalitate, rasă. Este un centru informațional, unde bibliotecarul oferă în același timp informații despre purtătorii de informație tradiționale și moderne.

Din bibliotecă pot împrumuta numai cititorii înscriși.

Documente necesare înscrierii:

  • carte de identitate
  • adeverință de la locul de muncă (dacă este cazul).

Utilizatorii pot împrumuta la domiciliu maximum 5 documente (carte, CD sau DVD)

Termenul de împrumut la domiciliu este de 30 de zile (la Secția pentru Copii 14 zile).

Înainte de expirarea termenului, timpul de împrumut poate fi prelungit încă 30 de zile, personal sau prin telefonul nr. 0266-364725 sau 0744-778493.

După expirarea termenului de împrumut, pe baza Legii Bibliotecilor 334/2002, articolul 67, trebuie achitat o taxă zilnică de întârziere de 0,30 lei/document/zi. De asemenea, se sancţionează şi pierderea documentelor (Legea 593/2004, articolul 10).

Pe baza unei înţelegeri în prealabil, pentru grupuri ţinem îndrumări în privinţa folosirii bibliotecii sau activităţi pentru satisfacerea altor nevoi.

Bibliotecarii secţiei de prelucrare şi al sălii de lectură se implică direct în satisfacerea cererilor de lectură ale utilizatorilor, avându-se în vedere faptul că cititorii, elevi şi studenţi, majoritatea cititorilor vin cu o anumită temă propusă, dar nu au o bibliografie stabilită de profesorii coordonatori. La solicitare se întocmesc bibliografii tematice (serviciu cu taxă).

Catalogul on-line al bibliotecii noastre se află în prezent în fază de dezvoltare, dar baza de date a Bibliotecii Municipale Gheorgheni se poate accesa prin intermediul paginii on-line a Bibliotecii Judeţene Harghita, astfel încât accesând lincul de mai jos sau în pagina principală din câmpul verde oricine poate căuta un document, după mai multe criterii: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/h/129/online-katalogus.

Alături de catalogul tradiţional, poate fi accesată baza de date a cataloagelor următoarelor biblioteci: Biblioteca Judeţeană Harghita, Biblioteca Judeţeană Covasna, Biblioteca Orăşenească Târgu-Secuiesc, Biblioteca Municipală Topliţa, Biblioteca Comunală Sândominic, Biblioteca Comunală Sărmaş.

Se poate solicita împrumut interbibliotecar cu condiţia că cheltuielile poştale trebuie achitate de utilizator.