Secția adulți

Secția pentru adulți

Secţia de împrumut pentru adulţi se află pe parterul clădirii. Accesul liber la raft le permite utilizatorilor posibilitatea de a-şi putea  alege liber documentele pe care doreşte să  împrumute. Bibliotecarii le asigură orientarea utilizatorilor în fondul de împrumut al bibliotecii cu ajutorul bazelor de date informatizate. Documentele mai puţin solicitate sau din care sunt mai multe exemplare, se regăsesc în depozite.  Alături de cărţi, pot fi împrumutate CD-uri şi DVD-uri.

Sala de lectură şi de prelucrare a documentelor se află la etajul clădirii şi poate fi folosită de oricine.  Sala de lectură oferă utilizatorilor un mediu adecvat pentru studiu şi cercetare.

Prin intermediul programului Biblionet 4 calculatoare au primit loc aici, asigurând tuturor accesul gratuit la informaţie. Utilizatorii au acces Internet Wireless gratuit şi pot folosi terminalele personale.  Colegele secţiei , Csergő Aliz şi Szakács Rita oferă îndrumare în vederea utilizării servicilor de internet, respectiv de folosirea calculatorului (salvare de date, tehnici utile de navigare pe internet etc.), totodată se poate solicita imprimare de pe internet, fotocopiere din documentele fondlui de carte ale Sălii de lectură.

În sala de lectură  se regăseşte fondul de referinţă al bibliotecii care cuprinde documentele mai preţioase sau din care avem un singur exemplar. Oferim spre consultare publicaţii uzuale: enciclopedii, lexicoane, dicţionare, monografii, albume, atlase.

Publicaţiile periodice în colecţiile bibliotecii noastre conţine presa locală, cotidiene centrale, reviste pentru copii, alte ziare şi reviste, publicaţii străine. Arhiva publicaţiilor periodice se află în subsolul clădirii şi la cerere pot fi răsfoite, cercetate. Lista completă a periodicelor aflate în fondul bibliotecii nostre, poat efi accesată sub punctul de meniu: Publicaţii periodice.

Un loc aparte a primit colecţia monografiei locale, de peste 400 de documente, care cuprinde scrierile autorilor din Zona Giurgeului  şi cărţi despre regiune.  Fondul monografiei oferă date şi informaţii legate de oraş şi de comunele: Lăzarea, Ditrău, Remetea, Joseni, Ciumani, Suseni şi Voşlăbeni.