Könyvtárhasználat

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár mint közkönyvtár, azokat a gyűjteményeket foglalja magába, amely a társadalom minden rétege számára – életkori, műveltségi, világnézeti, foglalkozási, anyanyelvi hovatartozástól függetlenül – kínál olvasnivalót és információt művelődéshez, tanuláshoz, szabadidő eltöltéshez. Egy olyan információs központ, ahol a könyvtáros a hagyományos és modern információhordozókból egyaránt tájékoztat.

A könyvtárból csak beiratkozott felhasználó kölcsönözhet.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • személyi igazolvány
  • munkahelyi igazolás (amennyiben van munkahely).

Egy alkalommal 5 dokumentum (könyv, CD vagy DVD) kölcsönözhető.

A kölcsönzési határidő 30 nap (a gyerekkönyvtárban 14 nap).

A határidő letelte elött a kölcsönzési idő – további 30 napra –  meghosszabbítható a könyvtárban személyesen, vagy telefonon a 0266-364725 vagy 0744-778493 számokon.

A kölcsönzési határidő lejárta után az 334/2002-es Könyvtári Törvény 67-es pontjának értelmében a vissza nem szolgáltatott könyvért büntetést kell fizetni. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban a késedelemért alkalmazott büntetés 0,30 lej/dokumentum/nap. Szintén büntetést alkalmazunk a dokumetum elveszítése esetén (593/2004-es Törvény 10-es pont).

Előzetes bejelentkezés esetén, csoportok számára könyvtárhasználati vagy egyéb igényeknek  megfelelő foglalkozásokat tartunk.

Kérésre helyi cikkbilbliográfiát állítunk össze, a kért témában (fizetéses szolgáltatás).

A könyvtárunk on-line katalógusa jelenleg még fejlesztés alatt áll, de a Csíkszeredai Megyei Könyvtár honlapjának on-line katalógusán keresztül elérhetõ a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár adatbázisa,így az alábbi linkről vagy a főoldalon látható zöld mezőből bárki rákereshet  a szükséges dokunentumra: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/h/129/online-katalogus

A hagyományos katalógus mellett könyvtárunkban böngészhető más elektronikus katalógusokban: Hargita Megyei Könyvtár, Kovászna Megyei Könyvtár, Kézdivásárhelyi Városi Könyvtár, Maroshévízi Városi Könyvtár, Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár, Salamási Községi Könyvtár katalógusai.

Igényelhető könyvtárközi kölcsönzés is, azon feltétellel, hogy a postaköltséget a felhasználónak kell kifizetnie.