Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatosan, az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályzata, a GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 számú rendelete 13. cikkelye értelmében

Adatkezelő (a személyes adatok kezelője)

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár Adatkezelői minőségben feldolgozza az Ön személyes adatait, a személyes adatvédelemre vonatkozó jelenleg érvényes törvényi szabályozásnak, valamint a jelen tájékoztató előírásainak megfelelően.

A személyes adatok védelméért felelős személy (RPD)

Az Adatkezelő által kinevezett, személyes adatok védelméért felelős személy (RPD) a következő e-mail címen érhető el: biblio@gyvk.ro

A személyes adatok feldolgozásának célja és módozatai

Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatok a következők:
• családnév, személynév,
• lakóhely,
• személyi igazolvány sorszáma és száma,
• személyi szám (CNP),
• aláírás, személyes e-mail cím, telefonszám, és minden további személyes adat, amelyet az érintett személy szolgáltat (pl. iskolai végzettség, foglalkozás, munkahely, stb.), amelyekre szükség lehet az alább felsorolt célok érdekében.

Jelen tájékoztató értelmében a Személyes adatok feldolgozásához tartozik minden olyan művelet, vagy automatizált folyamatokat alkalmazó műveletsor mint: adatgyűjtés, adatrögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás, módosítás, felhasználás, közvetítés vagy rendelkezésre bocsátás bármely más módon, összehasonlítás vagy összekapcsolás, összevonás, törlés vagy megsemmisítés.

Tájékoztatjuk Önt, hogy Személyes adatainak feldolgozásakor manuális és automatizált eszközöket, és módszereket egyaránt alkalmazunk.

Az adatfeldolgozás célja és jogi alapja

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár az Ön által szolgáltatott személyes adatokat a következő célok érdekében dolgozza fel:

• az olvasáshoz, tanuláshoz és a kulturális szolgáltatásokhoz való közvetlen és távoli hozzáférés biztosítása érdekében, a jelenlegi törvényes keretek között
• a könyvtárhasználók jogainak tiszteletben tartása, a jelenlegi szabályozásokkal összhangban
• a könyvtárhasználók kötelezettségei betartásának biztosítása, a törvényes előírásoknak megfelelően, beleértve a közvagyonban okozott estleges károk megtérítését
• a szolgáltatások szintjének felmérése és minőségének javítása érdekében helyi és országos szintű statisztikai felmérések és tanulmányok
• adatok archiválása a törvényes előírásoknak megfelelően

Az érintettnek jogában áll, hogy bármikor visszavonja személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása korlátozhatja bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzéférését, a könyvtárhasználati szabályzat értelmében.
Az Ön személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az előzetes hozzájárulása alapján elvégzett adatfeldolgozás törvényességét.

A személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatai a következő címzetteknek bocsáthatók rendelkezésére,a fent említett célokból:

• állami hatóságoknak, a törvényes kötelezettségek betartása céljából, vagy bírósági határozatok életbe lépetetése céljából és/vagy más, bíróságok által hozott döntések/határozatok esetében; és/vagy más szervezeteknek, amelyeket a román állam döntéshozói joggal ruházott fel (például: rendőrség/ügyvédi kamara/ANRE);

• Harmadik félnek, vagy más címzetteknek, mint például partnerszerződésben álló feleknek, vagy követeléskezelő szervezetnek („Harmadik Fél”) amelyek az Adatkezelő érdekében folytatnak tevékenységet ( például biztosító társaságok, IT területén működő szervezetek, stb).

A Személyes adatok tárolási időtartama

A fent említett személyes adatok tárolási időtartama a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár belső rendszabályzata alapján 5 év felnőttek és kiskorúakra vonatkozó adatok estében, amelyeket törvényes eltartójuk szolgáltatott.

Az érintett személyek jogai

A GDPR 15-21. cikkelyeinek megfelelően, az Ön által közölt Személyes adatokra vonatkozóan a következő jogokkal rendelkezik:

• hozzáférés ezekhez az adatokhoz és másolat igénylése az adatokról
• az adatok megváltoztatásának/helyesbítésének igénylése
• az adatok törlésének igénylése
• az adatok strukturált, kurrens, automatizlált rendszerben olvasható formátumban történő szolgáltatása

Az Ön jogainak érvényesítése és /vagy hozzájárulásának vissszavonása éredekében írásbeli kérést nyújthat be, aláírással és keltezéssel elllátva:
• e-mailben: biblio@gyvk.ro
• postán vagy személyesen a könyvtár székhelyén, postacím: 535500, Hargita megye, Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 25. szám.

Személyes adataira vonatkozó részletesebb információkért az Adatvédelmi felelőshöz fordulhat, az említett e-mail címen: biblio@gyvk.ro

Emlékeztetjük Önt, hogy jogában áll panaszt tenni a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, abban az estben, ha úgy itéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása és felhasználása áthágja a Szabályzat előírásait.