A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár mint közkönyvtár, azokat a gyűjteményeket foglalja magába, amely a társadalom minden rétege számára - életkori, műveltségi, világnézeti, foglalkozási, anyanyelvi hovatartozástól függetlenül - kínál olvasnivalót és információt művelődéshez, tanuláshoz, szabadidő eltöltéshez. Egy olyan információs központ, ahol a könyvtáros a hagyományos és modern információhordozókból egyaránt tájékoztat.Tudnivalók a könyvtár használatáról


Felnőtt részleg

 

A felnőtt kölcsönző részleg a könyvtár földszintjén található. Az itt kialakított szabadpolcos rendszer minden beiratkozott olvasó számára közvetlen hozzáférhető. Ez azt jelenti, hogy az olvasó szabadon választhat a polcról és ki is kölcsönözheti a dokumentumokat. A könyvtárosok eligazítást nyújtanak a könyvtár állományában való tájékozódásban, a katalógusok, adatbázisok használatában. A kölcsönözhető állomány kevésbé használt dokumentumai a raktárban találhatók.

A könyvek mellett audiovizuális (CD-k, DVD-k) dokumentumok is kölcsönözhetők.


A könyvtár olvasóterme az épület emeleti részére költözött és  bárki használhatja. A Biblionet program által 6 számítógépet kapott a könyvtár, melyek szintén az olvasóteremben kaptak helyet, díjmentes internetezési lehetõséget biztosítva bárki számára, aki hozzánk betér. A részleg munkatársai (Szakács Rita és Csergõ Aliz segítséget ad a felhasználók számára  számítógépkezeséssel kapcsolatos kérdésekben (mentés pen-driverre,VD-re,CD-re, internetezési technikák stb)., ugyanakkor lehet nyomtatást kérni az internetrõl, fénymásoltatni az olvasótermi állomány dokumentumaiból. A könyvtárunk on-line katalógusa jelenleg még fejlesztés alatt áll, de a Csíkszeredai Megyei Könyvtár honlapjának on-line katalógusáról elérhetõ a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár adatbázisa,így az alábbi linkrõl bárki rákereshet az õt érdeklõ könyvre:http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/h/129/online-katalogus

A könyvtárból csak beiratkozott felhasználó kölcsönözhet.

Beiratkozáshoz szükséges iratok: személyi igazolvány, munkahelyi igazolás (amennyiben van munkahely).

Egy alkalommal 5 dokumentum (könyv, CD vagy DVD) kölcsönözhetõ.

A kölcsönzési határidõ 30 nap (a gyerekkönyvtárban 14 nap).

A határidõ letelte elõtt a kölcsönzési idõ (további 30 napra) meghosszabbítható a könyvtárban, vagy telefonon (a 0266-364725, 0744-778493 számokon).

A kölcsönzési határidõ lejárta után az 334/2002-es Könyvtári Törvény 67-es pontjának értelmében a vissza nem szolgáltatott könyvért büntetést kell fizetni. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban a késedelemért alkalmazott büntetés 0,30 lej/dokumentum/nap. Szintén büntetést alkalmazunk a dokumetum elveszítése esetén (593/2004-es Törvény 10-es pont).

Elõzetes bejelentkezés esetén, csoportok számára könyvtárhasználati foglalkozást tartunk.

Kérésre helyi cikkbilbliográfiát állítunk össze, a kért témában (fizetéses szolgáltatás).

A hagyományos katalógus mellett könyvtárunkban böngészhetõ elektronikus katalógusok: Hargita Megyei Könyvtár, Kovászna Megyei Könyvtár, Kézdivásárhelyi Városi Könyvtár, Maroshévízi Városi Könyvtár, Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár, Salamási Községi Könyvtár katalógusai.

Igényelhetõ a könyvtárközi kölcsönzés. A postaköltséget a felhasználónak kell kifizetnie.


Fizetéses szolgáltatások:

  • Dokumentumok másolása sokszorosítása – 0,2 lej/A4 / recto, 0,3 lej/A4 – recto-verso
  • Szövegszerkesztés – 0,7 lej/A4-es ív
  • Fordítás (nem hivatalos) – 0,01 lej/szó
  • Interneten való keresés – 1,40 lej/óra, 0,70 lej/ ½ óra, 0,35 lej / ¼ óra.
  • Bevezetés az Internet használatába – 2,5 lej/óra
  • Internet oldalak kinyomtatása – 0,25 lej/ óra
  • Bibliográfiák összeállítása (kérésre) – 0,10 lej/bibliográfiai vonatkozás
  • Nyomtatás – 0,25 lej/A4-es ív
Inflame Web design