Din regulamentul bibliotecii pentru copii


  1. Din biblioteca pentru copii pot împrumuta cărţi numai cititorii înscrişi în bibliotecă.
  2. Pentru înscriere este nevoie de acordul părinţilor şi de buletinul de identitate al unuia dintre părinţi.
  3. Biblioteca pentru copii este deschis în zilele lucrătoare între orele 9-17. În timpul programului poţi citi sau poţi împrumuta cărţi.
  4. Se pot împrumuta maxim 3 cărţi pe o perioadă de 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii termenului de împrumut, dar trebuie să aduci şi cărţile a căror termen de împrumut va fi prelungit.
  5. Dacă cartea împrumutată se pierde sau se deteriorează, ea trebuie înlocuită cu o carte având acelaşi titlu şi ediţie. În cazul în care acesta nu este posibil, se stabileşte o amendă.
  6. Dacă termenul de împrumut a expirat, vom trimite la adresa ta o somaţie pentru care trebuie să plăteşti cheltuielile poştale.
  7. În spaţiul cu acces liber la rafturi se poate intra fără palton şi fără genţi. (Folosirea garderobei este obligatorie)
  8. Cititorii care nu respectă regulile de folosire a bibliotecii pot fi excluşi temporar sau definitiv din bibliotecă.
Inflame Web design